Dış Ticaret

Çözüm ortağı olarak çalışacağımız müşterilerimizin ihraç etmek istedikleri ürünleri ihraç etmeleri için gerekli tüm işlemlerin yapılabilirliğini ve pazara girmek için gerekli şartların ölçülmesi için yapılan analizdir. Bu analizde;
Ürünün satılabileceği pazarların belirlenmesi,
Ürünün satılabileceği potansiyel pazarların belirlenmesi,
Ürünün satılabileceği pazarlar içinde ekonomik büyüme göstergelerine göre öncelik sıralarının belirlenmesi,
İşletmeye uygun hedef pazarların belirlenmesi,
Hedef pazarların ayrıntılı araştırılması (hedef pazarlardaki rakipler, ülke mevzuatları navlun maliyetleri tüketici davranışları, ülke içi dağıtım kanalları ve maliyetlendirme )
Başlıkları altında müşterimizin dış ticaretine yön verecek tüm verilerin toplanarak yorumlanmasını içermektedir.